وظایف مدیر فروش

نویسنده: علیرضا مسلمی دانشجوی رشته تجارت الکترونیک از موسسه آموزشی اتاق بازرگانی

خراسان رضوی. 

سیستم فروش: این سیستم به سیستمی اطلاق میشود که تمامی فرایند های تولید و بازاریابی و

فروش نهایی و پیگیری دریافتی های مجموعه را کنترل و مدیریت میکند.

فرایند تولید: به مجموعه فرایند هایی گفته میشود که از انتخاب تا خرید مواد اولیه و گزینش کارگران و

مدیریت این بخش(که با مدیران ارشد می باشد) تا تولید نهایی محصول یا خدمات را شامل میشود.

نقش سیستم ومدیریت فروش در سیستم تولید:نقش اولیه مدیران فروش چک کردن میزان

درخواست محصول از طرف مشتری و هماهنگ کردن آن با تولید روزانه یا هفتگی یا ماهانه مجموعه خود

میباشد اما نقش اساسی مدیریت فروش برای بهینه سازی سیستم خود پیگیری دقیق میزان موجودی

به روز انبار با درخواست مشتری و همچنین میزان تولید به هنگام و حتی تشکیل جلسات با مدیران

ارشد ومدیر تولید برای بررسی مشکلات احتمالی سیستم تولید و جلوگیری از اثرات نامطلوب  این

مشکلات تولید در سیستم فروش می باشد.

فرایند بازاریابی:به مجموعه فرایندی منظم و همامنگ برای یافتن فضاهای مناسب فروش خدمات

یا محصولات و همچنین به روز کردن مشتریان بالقوه و هماهنگ شدن با خواسته های آنها و پیگیری

معادلات و معاملات فروش با اشخاص و گروه ها و بازارهای طرف معامله می باشد.

مدیریت فروش و مدیریت بازاریابی: یکی از اساسی ترین مقوله فروش قسمت بازاریابی آن میباشد

در واقع مدیران فروش باید بازار های هدف را از طریق تیم های تحقیقات بازار یا تیم بازاریابی شناسایی

و با هماهنگ کردن مشتریان شناخته شده و ناشناس, بازار یابان به سمت آنها کاملآ هدفمند سوق

دهند و با پیگیری نیاز ها و خواسته های به روز مشتریان ,بازاریابان را در جهت هر چه بیشتر برآورد کردن

 این نیازها با هماهنگی کامل به حرکت در آورند.

سیستم فروش و تعیین احتمال فروش نهایی: در سیستم فروش میزان فروش نهایی ماهیانه

 بسیار اهمیت دارد ,مدیران فروش باید از طریق میزان فروش های قبلی ,میزان فروش آینده را برای بهینه

سازی فروش در آینده تخمین زده و در صورت نیاز مقداری از توان سیستم را برای جلوگیری از افول فروش

در آینده هزینه کند فرضآ مدیران فروش از طریق تحلیل های آماری فروش گذشته  با تعیین استراتژی

مناسب به راحتی میتوانند از خطرات یا کاهش فروش آینده جلوگیری کنند. البته فروش نهایی برای

سیستم بسیار مهم میباشد که مدیران فروش می توانند با بهرهگیری از نرم  افزار های مدیریت

زنجیره تعمین SCMبه راحتی تمامی سیستم از قبل از تولید تب انبارهای مشتری را بررسی و مطابق

با سیستم تولید و نیاز های مشتری , فروش سیستم را هر چه بهتر به پیش گیرند.

پیگیری دریافتی ها در سیستم فروش: مسئله دیگر که به بقای یک سیستم  برای تعمین

نیازهای خود  و خواست های مشتریا ن از اهمیت فراوانی بر خوردار است پیگیری طلب های شرکت از افراد یا

مشتریان  میباشد. مدیران فروش باید با درایتی خاص میزان طلب های هر مشتری را در صورت پرداخت های بلند

مدت لیست کرده و بازاریابان را به طور منظم برای پیگیری این وجوهات هماهنگ کنند البته این عمل باید

به صورتی انجام گیرد که مناسب با اهداف سیستم بوده و مخاطره ای برای فروش آینده نداشته باشد

همچنین این فرایند نباید باعث کم میلی یا بیمیلی و در نهایت از دست رفتن مشتریان بالقوه یا بازاری

عمده شود در این صورت پیگیری وجوهات عملی معکوس و پر مخاطره را برای شرکت به ارمغان خواهد

آورد.

نویسنده: علیرضا مسلمی دانشجوی رشته تجارت الکترونیک از موسسه آموزشی اتاق بازرگانی

خراسان رضوی. 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن 1387ساعت 20:45  توسط علیرضا مسلمی  |